"ERA" Sp. z o.o.

neutralizacja, odpylanie, filtracja

Filtry Workowe

Oferta

Projektowanie i kompleksowe wykonawstwo instalacji odpylających

PULSACYJNE FILTRY WORKOWE 
POZIOME I PIONOWE skatalogowane (przykładowe pliki w 3D do pobrania)

PULSACYJNE FILTRY WORKOWE 
POZIOME I PIONOWE (projektowane dla każdej wydajności i dopasowane do wymaganych gabarytów)

 PIONOWE FILTRY CERAMICZNE

(dla każdej wydajności i dopasowane do wymaganych gabarytów (do 700°C))

 Wykonujemy filtry, urządzenia i instalacje w ATEX.

 Wykonywane przez nas urządzenia i instalacje pozwalają dotrzymać normy emisji wynikające z BAT.

W zakresie produkowanych urządzeń oferujemy również:

  • Cyklony
  • Schładzanie spalin metodami klasycznymi oraz wtryskiem wody
  • Rynny aeracyjne klasyczne i z materiałem porowatym 
  • Neutralizacja odorów i zapachów
  • Ograniczanie i likwidacja hałasu (tłumiki i obudowy)
  • Przenośniki ślimakowe
  • Śluzy szczelinowe do 250° C
  • Dozowniki celkowe
  • Klapy i przepustnice

Opracowanie najnowocześniejszego, wytrzymującego duże przeciążenia, filtra
w układzie poziomym z dwustronną regeneracją, jest największym sukcesem naszej firmy.