"ERA" Sp. z o.o.

neutralizacja, odpylanie, filtracja

Filtry Workowe

Przykładowe Instalacje

Odpylanie transportu klinkieru

Odpylaie młyna cementu

Odpylanie pieca obrotowego

Odpylanie linii produkcji akumulatorów

Odpylanie kotłów z instalacją odsiarczania

Odpylanie oczyszczarek

Odpylanie łamiarni

Odpylanie kotłów z instalacją odsiarczania

Odpylanie kotłów z instalacją odsiarczania

Odpylanie łamiarni

Odpylanie kotłów
WR p-46

Filtr poziomy – odpylanie kraty odlewniczej

Odpylanie stacji przesypowej

Filtr w wersji przeciwwybuchowej

Ukraina – Krzywy Róg – Instalacja odpylająca młyna cementu

Koksownia „Przyjaźń” – Odpylenie gazu nadmiarowego

Odpylanie młyna cementu

Odpylanie młynowni biomasy

Odpylanie suszarni węgla

Odpylanie zbiorników ze składnikami farb

Paliwa alternatywne

Odpylanie pieca do topienia cynku

Instalacje odsiarczania spalin dla kotłów K-1, K-2, K-3 Ciepłowni Łąkowa II w Grudziądzu

Instalacje odpylania dla kotłów K-4, K-5 Ciepłowni Łąkowa II w Grudziądzu