"ERA" Sp. z o.o.

neutralizacja, odpylanie, filtracja

Filtry Workowe

Kontakt

Adres:

32-050 SKAWINA ul. Torowa 43

Telefon/Fax: 012/276 26 99 012/276 32 48

E-mail:  era.skawina@gmail.com

NIP: 679-000-49-80

Sąd Rej. dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS: 0000130632

Kapitał Zakładowy: 85 000,00 PLN